Прелиминарни резултати од ЈММО2022

Почитувани,

Комисијата за Македонска математичка олимпијада за учениците до 15,5 години и меѓународни натпревари за учениците до 15,5 години ги прегледа решенијата на олимпијците и ја подготви следната листа со

прелиминарни резултати од ЈММО2022

Приговорите на резултатите испратете ги на Делчо Лешковски dleskovski@gmail.com во текот на денешниот ден (07.06.2022) најдоцна до 21.15 часот.

Ваш СММ!