SEEMOUS 2022

Почитувани,

на Меѓународниот студентски натпревар SEEMOUS 2022, студентот Лука Хаџи Јорданов, освои сребрен медал.

Натпреварот се одржа во периодот од 27.05.2022 до 1.06.2022 година во Палиќ, Србија, а водач беше  проф. д-р Никита Шекутковски од ПМФ.

Ваш СММ!