Резултати од првата селекција за IEO

Почитувани,

право на учество на втората селекција имаат следните ученици:

1Јана Срезовска
2Стефан Ѓорѓијевски
3Андреј Гелев
4Стефанија Кузмановска
5Давид Ставров
6Рина Толева
7Стефанија Димовска
8Марко Сандев
9Соња  Галиќ
10Давид Арсовски
11Вања Чижбаноски
12Илина Јовановска
13Деа Денковска
14Марин Ивановски
15Михаела Ѓорѓиевска
16Тамара Бошковска

Подготовките за Економската олимпијада ќе се одржуваат во траење од 4 седмици, почнувајќи од следната недела. Вториот тест ќе се одржи најдоцна на 26.06.2022.

Анета Гацовска – Барандовска

Ваш СММ!