Информација за ЈММО 2022

Почитувани,

во прилог е списокот ученици кои се поканети на 26. Јуниорска македонска математичка олимпијада. Натпреварот ќе се одржи на Природно-математичкиот факултет во Скопје. За времето на одржување ќе бидете дополнително информирани во текот на следната недела. Право на учество имаат и сите учесници од државниот натпревар по математика за средно образование, кои освоиле најмалку пофалница, и на денот на одржувањето на ЈБМО 2022, 30 јуни, ќе имаат помалку од 15,5 години (Тие ученици мора да го потврдат своето учество кај Претседателот на комисијата за ЈММО и Меѓународни натпревари за ученици до 15,5 години д-р Делчо Лешковски, на dleskovski@gmail.com).

Ваш СММ!