Список од пријавени ученици за општински натпревар во 2021/2022 година

Почитувани,

неопходно е, заради успешна организација и реализација на натпреварот, сите ученици од државните училишта, да достават email адреси од schools.mk.

Ве молиме, проверете ги податоците кои ќе ги најдете во списоците со пријавени ученици. Оние ученици кои сеуште не испратиле своја адреса, треба да го направат тоа  во најкус можен рок, заклучно со вторник, 15.02.2022 година во 12 часот. Во спротивно овие ученици нема да може да учествуваат на натпреварот.
Учениците од средното образование да ја испратат адресата на smm.sredno@gmail.com , а учениците од основно на sojuz.na.matematicari@gmail.com.

Ваш СММ!