Голем интерес за Олимписката школа-Александар Блажевски-Цане

Почитувани,

поради зголемен интерес, СММ одлучи да го прошири списокот на поканети за Олимписката Школа АЛЕКСАНДАР БЛАЖЕВСКИ – ЦАНЕ.

Листата на поканети ученици е следната, а секој од нив треба да го потврди своето учество.

Рокот за пријавување е продолжен до 18 часот во петок, 22. 01.2021 година. 

Повеќе информации за Школата можете да добиете на следниот линк.
Ваш СММ