Информации за натпреварите за средно образование 2020/2021

Почитувани ученици, колеги и родители, во прилог се информациите за општинскиот и регионалниот натпревар по математика за учениците од средните училишта во учебната 2020/2021 година.

Вашите поединечни прашања може да ги доставувате на smm.sredno@gmail.com до претседателот на комисијата за општински, регионални и државни натпревари за средно образование, проф. д-р Анета Гацовска – Барандовска и до претседателот на СММ, проф. д-р Ѓорѓи Маркоски, на sojuz.na.matematicari@gmail.com.

Ваш СММ!