Книги од предавањата на Есенската математичка школа 2019

Ве известуваме дека подготвивме две книги од одржаните предавања на Есенската математичка школа 2019:

1. Есенска математичка школа 2019. Предавања за учениците од IV до VII одделение

Автори: Слаѓана Јакимовиќ, Ирена Стојковска, Весна Целакоска-Јорданова, Соња Геговска-Зајкова

Година на издавање: 2020

Број на страници: 194

Цена на еден примерок: 220,00 ден.

Содржина и предговор

2. Есенска математичка школа 2019. Предавања за учениците од VIII и IX одделение и учениците од I до IV година

Автори: Катерина Хаџи-Велкова Санева, Петар Соколоски, Билјана Начевска-Настовска, Јасмина Маркоска, Марија Михова, Филип Николовски

Година на издавање: 2020

Број на страници: 230

Цена на еден примерок: 260,00 ден.

Содржина и предговор

Книгите може да ги нарачате со пополнување на следната форма.

Повеќе информации за Есенската математичка школа 2019 ќе најдете во Школи.