Математички школи

Најнови вести за математичките школи

Есенска математичка школа 2019

Во периодот 5. октомври – 1. декември 2019 год., на Природно-математичкиот факултет во Скопје се одржа Есенската математичка школа 2019 во организација на Сојузот на математичарите на Македонија. Школата беше наменета за учениците од 4 до 9 одд. од основното образование и учениците од 1 до 4 год. од средното образование. Предавањата беа на: 5, 19, 26 октомври, 2 и 9 ноември 2019 год., а завршниот тест на 1 декември 2019 год. Секој ученик доби сертификат за учество на школата, а учениците кои го положија завршниот тест добија дипломи во зависност од нивните постигнувања.
Раководител на школата: проф. д-р Ирена Стојковска

Повеќе информации за Есенслката математичка школа 2019 ќе најдете на следниот линк: https://smm.org.mk/matematicki-skoli/esenska-matematicka-skola-2019/ .