Прелиминарни резултати од 63-от Државен натпревар по математика

Почитувани ученици и ментори,

следуваат прелиминарните резултати од Државниот натпревар по математика за учениците од средните училишта.

Приговорите може да ги доставувате овде до 19.08.2020 година, среда во 8:00 часот.

Од Претседателот на комисијата за општински, регионални и државни натпревари за учениците од средните училишта

Д-р Анета Гацовска-Барандовска