Резултати од SEEMOUS 2023

На 12 март 2023 заврши 17. Mатематичка олимпијада за студенти од Југоисточна Европа со меѓународно учество (SEEMOUS 2023) во организација на Сојузот на математичари на Македонија (СММ), Природно-математичкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Математичкото друштво на Југоисточна Европа (MASSEE) која се одржа од 7 до 12 март во Струга, Македонија. Оваа година на олимпијадата учествуваа 120 студенти од 23 универзитети од Југоисточна Европа.

Нашата држава учествуваше со еден тим од пет студенти од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, студенти на Институтот за математика при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Македонскиот тим освои еден СРЕБРЕН и еден БРОНЗЕН медал. Сребрениот медал го освои Лука Хаџи-Јорданов, а бронзениот медал го освои Марија Стојковска. Македонија успешно ја претставија и студентите Христина Митревска, Дамјан Георгиевски и Ангела Јакимовска. Водач на екипата беше Илија Јовчески, а заменик водач Никола Велов, двајцата од Институтот за математика при Природно-математичкиот факултет во Скопје.

На сите натпреварувачи им го честитаме постигнатиот успех!

Повеќе информации за SEEMOUS 2023 може да најдете на следната интернет страница: https://seemous2023.smm.org.mk/.