Прелиминарни резултати од ММО 2022

Во прилог се прелиминарните резултати од ММО 2022.

Времето за приговори е 90 минути после објавување на овие резултати т.е. до 21:30 часот. Приговорите се испраќаат електронски до претседателот на комисијата за Македонска математичка олимпијада и за меѓународни натпревари за средно образование mirko.petrushevski@gmail.com .

Ваш СММ!