Државен натпревар за средно образование

Почитувани ученици, колеги ментори и родители,

65-тиот Државен натпревар по математика за учениците од средните училишта, ќе се одржи на 16.04.2022 година, сабота, со почеток во 10.00 часот, во просториите на Природно-математичкиот факултет во Скопје.

Натпреварот ќе трае 210 минути. 

Учениците треба да се во дворот на факултетот во 9.30 часот.

Ве молиме да имате предвид дека прегледувањето, резултатите и евентуалните приговори ќе се спроведат и објават истиот ден. 

Од комисијата за општински, регионални и државни натпревари за учениците од средните училишта.

Ваш СММ!