Прелиминарни резултати од изборниот тест

Почитувани,

заврши прегледувањето на решенијата на задачите од изборниот тест за ИМО 2021.

Во прилог е листата со прелиминарни резултати по задачи.

Приговорите на прелиминарните резултати испратете ги до комисијата за Македонска математичка олимпијада и за меѓународни натпревари за средно образование на mirko.petrushevski@gmail.com до утре, 31.05.2021 година, понеделник, во 22 часот.

Ваш СММ!