Решенија на задачите од Регионалниот натпревар по математика 2021

Почитувани,

следуваат задачите и решенијата кои ги подготвија Комисиите за натпревари во основното и средното образование.

Регионалниот натпревар по математика 2021 се реализираше со посредство на Microsoft Teams, во соработка со делегатите кои се грижеа за регуларноста на целиот натпревар.

Низ слики ви пренесуваме дел од атмосферата во која се реализираше Регионалниот натпревар 2021.

Ваш СММ!