Конечни резултати од тестирањата за EGMO

Почитувани,

Во прилог се конечните резултати од двете тестирања за македонска екипа за EGMO 2020.

Претседател на комисијата за Македонска математичка олимпијада и за меѓународни натпревари за средно образование

Д-р Мирко Петрушевски