Четврта меѓународна конференција за образованието по математика, физика и сродни науки, 24-26 ноември 2023 година, ПМФ, Скопје

Почитувани колеги,

По четврти пат, ДФРМ и СММ, заедно со Природно – математичкиот факултет и Институтите за физика и математика, ја организираат Меѓународната конференција за образованието по математика, физика и сродни науки, која ќе се одржи во просториите на ПМФ – Скопје, во периодот 24 – 26.11.2023.

Повеќе информации за конференцијата ќе најдете на страницата на конференцијата:
https://smm.org.mk/naucni-sobiri/konferencii/

Ве очекуваме!

Ваши КОМФСН 23