Информација за третиот број на Нумерус и Сигма

Почитувани,

третиот број на списанијата Нумерус и Сигма веќе е дистрибуиран до читателите.

Ваш СММ!