Излегоа од печат „Нумерус“ и „Сигма“

Почитувани,

излегоа од печат и веќе се дистрибуираат првите броеви на списанијата „Нумерус“ и „Сигма“.

Интензивно работиме на подготовка на вторите броеви за оваа учебна година.

Се надеваме дека ќе стигнеме со печатење до крајот на декември, по што ќе следува нивната дистрибуција.

Ваш СММ!