Прелиминарни резултати од ЈММО 2021

Почитувани,

Комисијата за Македонска математичка олимпијада за учениците до 15,5 години и меѓународни натпревари за учениците до 15,5 години ги прегледа решенијата на олимпијците и ја подготви следната листа со

прелиминарни резултати

Приговорите на резултатите испратете ги на dleskovski@gmail.com , најдоцна до 9 јуни 2021 до 21 часот.

Ваш СММ!