Конечен список на пријавени ученици за Регионалниот натпревар 2021

Почитувани,

заврши пријавувањето на учениците од основно и средно образование за Регионалниот натпревар по математика 2021.

Деновиве формиравме тимови од одговорни наставници кои се задолжени за вршење на контролата врз текот на натпреварот. Одржани се средби со посредство на Microsoft Teams, дадени се подетални упатства и направени се проверки на начинот на комуникација меѓу одговорните наставници и учениците.

Конечните списоци со ученици-учесници на Регионалниот натпревар по математика, кој ќе се одржи на 13.03.2012 година за:

Ви посакуваме успешен натпреварувачки ден!

Ваш СММ!