Екипа за натпреварот CMC 2020

Почитувани,

Комисијата за ММО и меѓународни натпревари ја одреди екипата за претстојниот CMC 2020.

Натпреварувачка екипа:

  • Лука Грашкоски
  • Јасна Илиева
  • Христина Митреска
  • Михаела Хаџиска
  • Блаже Суклевски
  • Иљир Лимани
  • Алек Јармов
  • Никола Спировски

Водач на екипата е Проф. Д-р Светлана Познановиќ, School of Mathematical and Statistical Sciences, Clemson University, USA.

Ко-водач на екипата е Проф. Д-р Мишко Митковски, School of Mathematical and Statistical Sciences,
Clemson University, USA.

ИМ ПОСАКУВАМЕ МНОГУ УСПЕСИ!

Ваш СММ!