Зборници на трудови

Почитувани,

ќе започнеме со објавување на зборниците на трудови од конференциите и манифестациите, кои се дел од активностите на СММ.