Излезе третиот број на е-списанието Диофант

Почитувани,

Ве известуваме дека излезе третиот број на е- списанието за додатна настава по математика „Диофант“. Списанието излегува повремено и по потреба и е со слободен пристап. Кон броевите на списанието „Диофант“ може да пристапите од страницата на списанието на следниот линк.

Од Уредниците на списанието