Решенија на задачите за средно образование

Почитувани, во прилог се решенијата на задачите за средно образование.

Ваш СММ!