Решенија на задачите од регионалниот натпревар за основно образование

Почитувани,

решенијата на задачите и распределбата на бодови според комисиите за задачи за одделенска и предметна настава се овде.

Централната комисија при СММ, ја започна својата работа.

Во наредните десетина дена ќе бидат објавени прелиминарните листи.

Ваш СММ!