ПРВИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ОПШТИНСКИОТ НАТПРЕВАР

Почитувани,

заврши општинскиот натпревар по математика за учениците од основното и средното образование. За прв пат овој натпревар се одржа во исто време за сите ученици, а се реализираше електронски.

Задачите и решенијата од натпреварот се:

Првичните резултати по одделенија/класови се:

Приговор за општинскиот натпревар, до соодветните комисии, може да се поднесе преку следниве форми:

Приговорите може да се испратат до 22.02.2021 година, понеделник до 23:30 часот.

Ваш СММ!