Македонска економска олимпијада-МЕО

Имајќи го предвид недостатокот на натпревари од областа на економија и финансии, сметаме
дека МЕО ќе даде

  • значаен поттик за сите ученици со интерес и познавања во овие области,
  • ќе го зголеми квалитетот на знаења и вештини во решавање на проблеми од економија и финансии (особено со примена на математички и статистички методи)
  • ќе придонесе за зголемување на бројот на натпревари по економија и финансии.

Првата македонска економска олимпијада е планирана да се одржи во тек на викендот 13-14
мај 2023 година.
За местото и времето на одржување и начинот на пријавување навремено ќе бидете известени.

Повеќе детали овде.

Правилникот на Македонската економска олимпијада е веќе објавен на нашата веб станица на
следниот линк.