БИДИ ЧЛЕН НА СММ

Почитувани,

Со цел ажурирање на членството, Сојузот на математичари на Македонија Ве повикува да се пријавите за членство, со уредно пополнување на бараните податоци од пријавата.

Најавуваме дека редовното собрание на СММ ќе се одржи во првата половина на 2021 година. На него ќе можат да учествуваат само оние кои целосно ја пополниле и доставиле бараната пријава и ја уплатиле членарината за 2020 година заклучно со 20.02.2021 година. Членарината изнесува 300 денари годишно, а податоците за уплата ги има овде.

Сојуз на математичари на Македонија