Научни собири | Конференции

Најнови вести за научните собири

Меѓународна конференција за образованието по математика, физика и сродни науки, 27-28 септември 2019, Скопје

Меѓународна конференција за образованието по математика, физика и сродни науки ќе се одржи во Скопје на 27-28 септември 2019 во организација на:

  • Друштво на физичарите на Република Македонија (ДФРМ)
  • Институт за математика при ПМФ во Скопје
  • Институт за физика при ПМФ во Скопје
  • Природно-математички факултeт, УКИМ
  • Сојуз на математичарите на Македонија (СММ)

Трето соопштение

Програма

Подетално овде.