Првични резултати од општинскиот натпревар за учебната 2021/2022 година

Почитувани, општинскиот натпревар за учениците од основното и средното образование се одржа на 19.02.2022 година, сабота, електронски. Задачите и конечните решенија на задачите се: четврто одделение петто одделение шесто одделение седмо одделение осмо одделение деветто одделение прва година А група Б група втора година А група Б група трета година А група Б група четврта година А група Б група Комисиите за натпревари ги подготвија следните првични резултати: четврто одделение петто одделение шесто одделение седмо одделение осмо одделение деветто одделение прва година втора година трета година четврта година Приговор за општинскиот натпревар, до соодветните комисии, може да се поднесе преку следниве форми: приговор за основно образование приговор за средно образование Приговорите може да се испратат до 21.02.2022 година, понеделник до 23:30 часот. Ваш СММ!